O KONFERENCJI

WYZWANIA IT W BANKOWOŚCI

Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze bankowym jest złożonym wyzwaniem, wymagającym dogłębnej analizy wielu elementów. M.in. sposobu zabezpieczeń czynności bankowych, identyfikacji wektora zagrożeń, przeglądu podejmowanych inicjatyw bezpieczeństwa, jak również koncepcji, trendów i technologii, które zostały wprowadzone w celu rozwiązania konkretnych problemów. Te aspekty będą głównym przedmiotem dyskusji podczas wydarzenia. Ponadto zostaną omówione najnowsze trendy rozwiązań oraz technologii dla sektora bankowego, jak również aspekty prawne oraz ich nowelizacje w standardach europejskich.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Paweł Wawrzyniak

Paweł Wawrzyniak

Nordea Bank AB SA

Grzegorz Długajczyk

Grzegorz Długajczyk

ING Bank Śląski S.A.

Rafał Gołębiowski

Rafał Gołębiowski

BGŻ BNP PARIBAS

Damian Klimas

Damian Klimas

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

AGENDA

CAŁA PRAWDA O WYZWANIACH IT W BANKOWOŚCI

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Grzegorz Długajczyk
Grzegorz Długajczyk

ING Bank Śląski S.A.

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem jako fundament gotowości na cyberatak

Czy aktualne trendy zagrożeń, zmiany technologiczne, inicjatywy oparte o AGILE mogą zmienić tradycyjne podejście do bezpieczeństwa danych, ciągłości i niezawodności kluczowych procesów w organizacji? Celem prezentacji będzie przedstawienie dobrych praktyk w procesie planowania bezpieczeństwa, od poziomu decyzyjnego, po etap realizacji, uwzględniając w szczególności etapy definiowania wymagań, projektowania, analizy ryzyka, po wdrożenie produkcyjne. Prelekcja przybliży również rozumienie podstaw oceny zagrożeń w inicjatywach opartych o metody zwinne oraz planowania obrony przed i w trakcie ataku w zespołach Red & Blue.

10:00-10:30

Kryptografia kwantowa

W dzisiejszym świecie przetwarzana jest coraz większa ilość danych. Ich bezpieczeństwo zapewnia kryptografia oparta na obliczeniach. Postęp techniczny i odkrycia matematyczne mogą jednak unieważnić obecne rozwiązania. Nadchodząca era komputerów kwantowych dostarcza nowej jakości narzędzia do łamania zabezpieczeń. Kryptografia kwantowa może zmienić tę sytuację zapewniając bezpieczeństwo w oparciu o prawa fizyki.

10:30-10:50

Grzegorz Kędzior
Grzegorz Kędzior

Torell Technology

SIGNATURIX – przenieś swój podpis w cyfrowy świat.

Podpisanie dokumentów bezpośrednio na wyświetlaczu stanowi szeroko rozpowszechnioną i akceptowalną formę autoryzacji. Podczas prelekcji przedstawione będzie kompleksowe rozwiązanie SIGNATURIX& JIRA SOFTWARE &SECURE SIGN, które zapewnia pełną cyfryzację procesów obiegu dokumentów, co gwarantuje  wysokie oszczędności jak też wzrost efektywności firmy. „wygodnie, bezpiecznie, szybko, ochrona środowiska”

10:50-11:10

Przerwa kawowa

11:10-11:40

Paweł Wawrzyniak
Paweł Wawrzyniak

Nordea Bank AB SA

Architektura IT jako podstawa cyberodporności i cyberbezpieczeństwa. Wyzwania w dobie transformacji cyfrowej banków

Prelekcja przybliża pojęcia cyberodporności i cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do rozwiązań teleinformatycznych funkcjonujących w obszarze bankowości cyfrowej. Porusza zagadnienia związane z transformacją cyfrową banków ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i wyzwań, które proces ten stawiają przed obszarem architektury IT. Ludzie, procesy i technologie – to kluczowe filary ewolucji prowadzącej od bankowości klasycznej przez bankowość elektroniczną do bankowości cyfrowej. Każdy z tych kroków ewolucyjnych oznacza nowe możliwości dla biznesu, ale także ściśle wiąże się z określonymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Kryterium sukcesu transformacji cyfrowej nie jest więc wyłącznie nowoczesność, ale przede wszystkim konkurencyjność i zaufanie. Okoliczności te stawiają przed architekturą IT całkowicie nowe wyzwania – oprócz naturalnego wymiaru technologicznego i procesowego, konieczne okazuje się uwzględnianie czynnika ludzkiego, a także ograniczeń wynikających z coraz większej liczby regulacji.

11:40-12:00

Efektywne przetwarzanie informacji na potrzeby zarządcze

Biznes dzisiaj to ogromne ilości danych generowanych przez Bank i jego otoczenie. Właściwa analiza tych danych może wygenerować przewagi konkurencyjne i zwiększyć efektywność. Ogromne wolumeny danych oraz duży udział informacji nieustrukuryzowanej powodują, że narzędzia raportujące to za mało. Wolumeny danych nie są możliwe do analizy przez człowieka, a narzędzia agregujące gubią istotne szczegóły. Rozwój sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki jest odpowiedzią na to wyzwanie. O możliwościach inteligentnej automatyzacji decyzji i oceny klientów oraz dynamicznej analizy efektywności procesów w cyklu ich ciągłej poprawy dowiesz się podczas prelekcji Bartłomieja Żaka.

12:00-12:20

Marek Pajączkowski
Marek Pajączkowski

Samsung R&D Institute Poland

Podpis biometryczny - jako element cyfrowego obiegu dokumentów

12:20-12:50

Jakub Garbus
Jakub Garbus

Bank Pekao S.A.

Istotne trendy technologiczne z perspektywy banków - Mobile, Blockchain, SI

Tematyka prezentacji skupiona jest na roli nowoczesnych technologii i ich wpływu na bankowość. W ramach wystąpienia przedstawione będą te trendy technologiczne, które mogą istotnie zmienić oblicze bankowości w nadchodzących latach. W obszarze tematyki prelekcji poruszone także zostaną dodatkowe zagadnienia - FinTech i zmiany wynikające z PSD2, które mają wpływ na strategie cyfrowe banków

12:50-13:10

Przerwa kawowa

13:10-13:40

Rafał Gołębiowski
Rafał Gołębiowski

BGŻ BNP PARIBAS

Najpopularniejsze błędy i metody ataków na aplikacje bankowe

W trakcie prelekcji zostaną pokazane przykłady najpopularniejszych ataków na aplikacje mobilne i webowe w bankowości. Następnie zaprezentowane zostaną metody przeciwdziałania, jako generyczne rozwiązania zarówno w bezpieczeństwie aplikacji www jak i mobilnych. Konkluzją prezentacji będzie przykładowy atak zaprezentowany publiczności jak pokaz „live”.

13:40-14:10

Damian Klimas
Damian Klimas

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Incydent bezpieczeństwa a naruszenie ochrony danych osobowych w świetle RODO

Na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązek notyfikacji naruszenia ochrony danych osobowych będzie spoczywał na każdym administratorze danych osobowych, a czasem również obowiązek taki może zostać powierzony podmiotowi przetwarzającemu. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia, będzie zobowiązany zgłosić takie naruszenie organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by takie naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Ponadto, jeśli naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator danych osobowych ma obowiązek zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Podczas prelekcji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące rozróżnienia incydentu bezpieczeństwa od naruszenia ochrony danych osobowych (identyfikacja naruszenia w oparciu o wybraną metodologię); ponadto omówiona zostanie kwestia informacji, które powinny być zawarte w zgłoszeniu naruszenia oraz sposobu zawiadamiania osób, których dane dotyczą.

14:10

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności projektowania i zarządzania bezpieczeństwem IT
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: hacking, audyt, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście skutecznej polityki bezpieczeństwa
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o innowacyjnych technologiach dla sektora bankowego
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkim, najważniejszymi aspektami informatyzacji bankowości?
Weź bezpłatny udział w konferencji i bądź na bieżąco!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 599zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 15.06.2018 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Prezesów oraz Członków Zarządu banków

• CIO

• CTO

• CSO / CISO

• Ekspertów oraz oficerów bezpieczeństwa

• Specjalistów bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności

• Dyrektorów ds. e-bankowości

• Szefów transakcji internetowych

• Dyrektorów systemów bankowych

• Szefów działów IT

• Ekspertów ds. aplikacji bankowych

• Dyrektorów, kierowników i managerów ds. operacyjnych

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa