O KONFERENCJI

WYZWANIA IT W BANKOWOŚCI

Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze bankowym jest złożonym wyzwaniem, wymagającym dogłębnej analizy wielu elementów. M.in. sposobu zabezpieczeń czynności bankowych, identyfikacji wektora zagrożeń, przeglądu podejmowanych inicjatyw bezpieczeństwa, jak również koncepcji, trendów i technologii, które zostały wprowadzone w celu rozwiązania konkretnych problemów. Te aspekty będą głównym przedmiotem dyskusji podczas wydarzenia. Ponadto zostaną omówione najnowsze trendy rozwiązań oraz technologii dla sektora bankowego, jak również aspekty prawne oraz ich nowelizacje w standardach europejskich.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Grzegorz Sowa

Grzegorz Sowa

BGŻ BNP Paribas

Michał Kurek

Michał Kurek

Partner, KPMG

Tomasz Kierski

Tomasz Kierski

Santander

AGENDA

CAŁA PRAWDA O WYZWANIACH IT W BANKOWOŚCI

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Jacek Błachut
Jacek Błachut

Kancelaria SPCG

Incydent naruszenia danych na gruncie GDPR

Przedmiotem wystąpienia będzie tematyka naruszenia ochrony danych osobowych w dobie obowiązywania GDPR. Omówione zostanie pojęcie incydentu oraz skutki jego wystąpienia dla administratora danych w sferze obowiązków zgłoszeniowych i dokumentacyjnych. Przedstawione zostaną również konsekwencje jakie incydent może mieć w zakresie organizacji procesów przetwarzania danych przez administratora, a także ryzyka związane z jego wystąpieniem w sferze odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej.

10:00-10:20

Rafał Chatys
Rafał Chatys

Rams Data

System bezpieczeństwa NAC i skuteczne technologie w zwalczaniu zagrożeń pochodzenia plikowego

10:20-11:05

Ryan Edge
Ryan Edge

OneTrust

Don’t Acquire Your Next Breach: Managing Vendor Risk Under the GDPR

Managing your vendor risk before, during and after onboarding is a continuous effort under the GDPR and impending data protection regulations. While outsourcing operations to third-and fourth-party vendors can alleviate business problems and needs, it often comes with risk of acquiring your next breach. To streamline this risk, organizations must prioritize privacy and security “by design” to improve their programs, as well as secure sufficient vendor guarantees to effectively work together during an audit, incident – or much more. In this session, you’ll learn how to implement a successful vendor risk management process and explore helpful tips and real-world practical advice to improve your privacy and security programs. Dot-points: • Review GDPR regulation, scope, and the new legal obligations it presents for 3rd and 4th party vendor risk management • Identify priorities before, during, and after vendor onboarding • Secure sufficient guarantees from vendors to efficiently work with them during audits or incidents • Hear real case studies from privacy experts on how to practically tackle vendor risk under Article 28 of the GDPR

11:05-11:10

Panel Wystawców

11:10-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:00

Michał Kurek
Michał Kurek

Partner, KPMG

PSD2 – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

W połowie września 2019 mija termin na dostosowanie się banków do wymogów europejskiej dyrektywy PSD2. Dyrektywa PSD2 to całkiem nowe reguły gry w bankowości i ogromne wyzwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Nowe modele biznesowe będą wiązały się z trudnymi w tym momencie do przewidzenia wektorami cyberataków oraz nadużyć finansowych. Prezentacja poruszy kluczowe aspekty cyberbezpieczeństwa, o których nie będzie można zapomnieć przy otwieraniu się banków na współpracę z firmami trzecimi.

12:00-12:20

Bezpieczeństwo według Ivanti

Obszar, na którym najczęściej skupiają się cyber-przestępcy to najsłabszy element środowiska IT w organizacji. Tym elementem jest użytkownik.   Wsparcie przez Ivanti działów IT w skutecznej ochronie to cel jaki stawia sobie Ivanti. Obronę taką umożliwiają zintegrowane narzędzia Ivanti zapewniające najwyższy stopień ochrony przed atakami. Niezbędna automatyzacja procesów odciąża działy IT od rutynowych działań pochłaniających ogromne ilości czasu, który powinien zostać wykorzystany do obsługi dużo ważniejszych zadań.

12:20-12:50

Anatomia ataku socjotechnicznego w perspektywie cybernetycznej i komunikacyjnej

Socjotechnika przepełnia nasze życie i jest powszechnie używana w działaniach mieszczących się w ramach obowiązującego prawa, choć często znajdujących się na granicy etyki. Jako skuteczna metoda wywierania wpływu w naturalny sposób stanowi też podstawę wielu różnych działań przestępczych. Mając świadomość, że ataki socjotechniczne polegają na celowym oddziaływaniu i ograniczaniu autonomii ofiar, czyli wpływają na ich decyzyjność i swobodę działania we własnym interesie, przy użyciu różnych kanałów komunikacyjnych i technik manipulacji, zjawisko to można rozpatrywać z perspektywy cybernetyki i teorii komunikacji. Atak socjotechniczny jest bowiem procesem komunikacyjnym, w którym napastnik steruje ofiarą w określonym celu, generując oczekiwane reakcje i sprzężenia zwrotne. Przedmiotowa prelekcja stanowi próbę analizy ataku socjotechnicznego pod tym kątem i przybliża tematykę oddziaływania i sterowania przestępczego celem zwiększenia świadomości i podniesienia możliwości obronnych potencjalnych ofiar.

12:50-13:20

Grzegorz Sowa
Grzegorz Sowa

BGŻ BNP Paribas

Malware – jak ochronić infrastrukturę wewnętrzną banku. Case-study na przykładzie infrastruktury banku BNP Paribas

13:20-13:40

Przerwa kawowa

13:40-14:10

Tomasz Kierski
Tomasz Kierski

Santander

Analiza powiązań w działaniach antyfraudowych

 Tradycyjne bazy „SQL” nie sprawdzają się najlepiej w modelowaniu skomplikowanych wzorców zachowań oraz analizie rozbudowanych relacji pomiędzy obiektami. Bazy grafowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby rozwiązać te ograniczenia. W ramach prezentacji zostaną przedstawione podstawowe założenia tego sposobu przechowywania danych jako narzędzia do analizy powiązań oraz praktyczne wskazówki jak wykorzystać technologię oraz stojącą za nią teorię w działaniach antyfraudowych.

14:10-14:40

Wdrożenie Agile w hurtowni danych z perspektywy managera

14:40-15:10

dr Marlena Sakowska-Baryła
dr Marlena Sakowska-Baryła

Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

mec. Magdalena Czaplińska
mec. Magdalena Czaplińska

Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - wykazywanie zgodności z RODO

15:10

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności projektowania i zarządzania bezpieczeństwem IT
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: hacking, audyt, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście skutecznej polityki bezpieczeństwa
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o innowacyjnych technologiach dla sektora bankowego
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkim, najważniejszymi aspektami informatyzacji bankowości?
Weź bezpłatny udział w konferencji i bądź na bieżąco!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 15.03.2019 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Prezesów oraz Członków Zarządu banków

• CIO

• CTO

• CSO / CISO

• Ekspertów oraz oficerów bezpieczeństwa

• Specjalistów bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności

• Dyrektorów ds. e-bankowości

• Szefów transakcji internetowych

• Dyrektorów systemów bankowych

• Szefów działów IT

• Ekspertów ds. aplikacji bankowych

• Dyrektorów, kierowników i managerów ds. operacyjnych

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro 22 sala M6
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa