Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Dwa oblicza bezpieczeństwa płatności w dyrektywie PSD2
dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p.
Prelegent: dr Zbigniew Długosz
Opis prelekcji:
W ramach prezentacji omówione zostaną kluczowe zmiany, jakie dla kwestii bezpieczeństwa płatności przyniesie implementacja dyrektywy PSD2. W szczególności poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– usługi inicjowania płatności i dostępu do informacji o rachunku: zasady świadczenia usług, wymóg stosowania bezpiecznych standardów komunikacji, zwrotu środków klientowi i rozliczenia między dostawcami,
– silne uwierzytelnianie klienta: wymogi przy transakcjach i dostępie do rachunku, wyjątki od silnego uwierzytelniania, w tym risk based approach,
rozkład odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje: obniżenie limitu odpowiedzialności użytkownika, termin zwrotu kwoty transakcji, wpływ sposobu uwierzytelniania na odpowiedzialność dostawców.

10:00-10:30
Bezpieczeństwo wymiany informacji na urządzeniach mobilnych
Alterkom Sp. z o.o.
Prelegenci: Radosław Kluczny, Wojciech Regiewicz
Opis prelekcji:
Dostęp do informacji przy użyciu telefonów komórkowych i tabletów stał się częścią codziennego życia, zarówno w domu jak i w pracy. Instytucje finansowe mogą wykorzystać te trendy i atuty mobilności oferując pracownikom narzędzia do bezpiecznej współpracy. W trakcie prezentacji zobaczą Państwo, jak w bezpieczny sposób współdzielić dane w aplikacjach na telefonach i tabletach zarządzanych przez Bank bez możliwości ich wycieku poza nadzorowane środowisko.
Urządzenia mobilne mogą także służyć jako narzędzia dostępu do systemów wewnętrznych firmy w sposób zgodny z wymogami reguł bezpieczeństwa. Dzięki temu, pracownicy będą mogli wymieniać informacje w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, a co najważniejsze z urządzenia, które zawsze mają przy sobie.

10:30-10:50
PRZERWA KAWOWA

10:50-11:20
Jak chronić aplikacje bankowe przed hakerami?
Open Web Application Security Project
Prelegent: Michał Kurek
Opis prelekcji:
W dobie digitalizacji sektora finansowego i coraz większego uzależnienia procesów biznesowych od wspierających je technologii bezpieczeństwo aplikacji staje się szczególnie istotne. Zagadnienie to nabiera również priorytetu z uwagi na znaczące zmiany legislacyjne w zakresie ochrony danych osobowych. Z drugiej strony wciąż brakuje często podstawowej świadomości na temat zagrożeń dla aplikacji. Trudno jest również znaleźć na rynku pracy ekspertów w tej dziedzinie. Jak wobec tych wyzwań skutecznie podejść do ochrony aplikacji bankowych?

11:20-11:50
Bezpieczeństwo w sektorze finansowym w oparciu o wymagania RODO
Citi Handlowy
Prelegent: Anna Jaworska
Opis prelekcji:
Czy nowe unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych to tylko dodatkowe obowiązki dla administratorów danych? Jak budować system bezpieczeństwa w oparciu o nowe przepisy? Na co zwracać uwagę aby uniknąć kary za naruszenie bezpieczeństwa danych? Te i wiele innych pytań zostało postawionych przed sektorem finansowym. RODO nie wskazuje precyzyjnie mechanizmów, jakie powinny być wykorzystane przez administratora danych, co w konsekwencji może powodować znaczące różnice w przyjętym poziomie zabezpieczeń. Przy wciąż obecnym postępie technologicznym i coraz częstszym świadczeniu usług za pomocą kanałów zdalnych, kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa powinna stanowić jeden z kluczowych elementów budowania strategii firmy.

11:50-12:10
PRZERWA KAWOWA

12:10-12:40
Transakcje elektroniczne – kierunki rozwoju
PKO BP
Prelegent: Przemysław Koch
Opis prelekcji:
Środki płatnicze przeszły długą drogę rozwoju. Jedne z nich po pojawieniu się ewoluują (np. karty płatnicze) inne odchodzą (np. pieniądz towarowy, czeki) ale są i takie, których używamy do dziś w niezmienionej formie.
Wydaje się, że pieniądze papierowe są nieodłącznym elementem systemu płatności, ale czy tak będzie zawsze? Pozycja gotówki jeszcze piętnaście lat temu zdawała się być niezachwiana, a dziś jej przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Wraz z rosnącą popularnością elektronicznego pieniądza oraz postępującą globalizacją, coraz rzadziej korzystamy z banknotów i monet, które są wypierane przez elektroniczne środki płatności – karty płatnicze lub elektroniczne systemy płatności zintegrowane z urządzeniami codziennego użytku – smatfonami.
Początek XXI wieku przyniósł bardzo dynamiczny rozwój usług e-Commerce. Zakupy w sieci Internetowej stają się coraz powszechniejsze. Dysponujemy coraz szerszym wachlarzem systemów realizacji płatności (np. płatności kartowe, integratorzy płatności, nowe systemy płatności mobilnych, etc.), a samo dokonanie płatności elektronicznej staje się czymś naturalnym, oczekiwanym i dziecinnie prostym.
Co zatem czeka nas w następnych latach? Jak zmienią się płatności elektroniczne? Jakiego środka płatniczego będziemy używać w przyszłości i czym w ogóle będą płatności? Czy będą one ciągle wykonywane przez ludzi? Czy może to urządzenia elektroniczne będą realizować je za nas bazując na złożonych algorytmach Big Data?
Istnieje wiele możliwych kierunków dalszego rozwoju płatności elektronicznych i trudno je dziś jednoznacznie określić. Podczas wykładu wspólnie zastanowimy się, który będzie tym wiodącym w przyszłości.

12:40-13:10
Digitalizacja i socjalizacja jako czynniki zmian w przemyśle finansowym
Deutsche Bank, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Prelegent: dr Marcin Kotarba
Opis prelekcji:
Postęp technologiczny i nowe zachowania konsumentów są jednymi z głównych czynników zmian w dzisiejszym świecie. Wykorzystując technologię, Klienci zyskują nowe możliwości negocjacji z dostawcami produktów i usług, stając się „wszechmocnymi istotami w internetowej nieskończoności”. Cyfrowy Klient ma nowe oczekiwania, w które wsłuchują się przedsięwzięcia FinTech, przejmujące lub dostarczające alternatywną postać łańcuchów wartości. Dla środowiska finansowego istotne jest, aby rozumieć kierunki digitalizacji i socjalizacji oraz aktywnie uczestniczyć w ich dynamicznym rozwoju.

13:10
LOSOWANIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

SPONSORZY
 
   

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
   
   
   
   FUNDATORZY NAGRÓD
  
  
  

PATRONI MEDIALNI
 
                                                       
                               

ORGANIZATOR