Już wkrótce...

PRELEGENCI

Dr Zbigniew Długosz
dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p.
Dr Zbigniew Długosz jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim nt. ograniczeń swobody umów w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek. Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz International Study Program na Hochschule Pforzheim, gdzie uzyskał certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego. Ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Uczestnik koordynowanych przez KNF prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń oraz warsztatów. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa spółek.
dr Marcin Kotarba
Deutsche Bank, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Deutsche Bank Polska. Odpowiedzialny za projekty strategiczne, digitalizację, raportowanie biznesowe i budowanie dialogu z Klientem. W Deutsche Bank Polska od 2006 roku, początkowo jako konsultant w sprawie strategicznych projektów Banku, a od 2008 już jako pracownik. Wcześniej pracownik Accenture, Andersen Consulting oraz City of Mt.Pleasant, Michigan. Łączy doświadczenie biznesowe z szeregu branż z wiedzą techniczną oraz finansową, poszukując źródeł optymalizacji i rozwoju biznesu.
Michał Kurek
Open Web Application Security Project
Michał Kurek posiada bogate, przeszło piętnastostoletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa aplikacji oraz infrastruktury sieciowej. Od 2011 roku aktywnie działa w zarządzie organizacji OWASP (Open Web Application Security Project) koordynując jej działalność w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobył w firmie EY (15 lat), gdzie zbudował największy w Polsce zespół ekspertów w zakresie technicznych aspektów bezpieczeństwa informatycznego. Wcześniej wdrażał rozwiązania internetowe w Banku Handlowym oraz pracował jako programista sieciowy w firmie Alcatel. Michał jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów równoległych na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Warszawskiej. Jest również aktywnym członkiem ISSA, ISACA oraz mentorem SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych.
Michał zdobył następujące certyfikaty:
• CISM (Certified Information Security Manager),
• CISSP (Certified Information Systems Security Professional),
• CISA (Certified Information Systems Auditor),
• LPT (Licensed Penetration Tester),
• CEH (Certified Ethical Hacker),
• GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester),
• CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control),
• CCSP (Cisco Certified Security Professional),
• CCSA (Check Point Security Administrator),
• GSSP-JAVA (GIAC Secure Software Programmer – JAVA)
• ECSA (Certified Security Analyst),
• PMP (Project Management Professional),
• CIA (Certified Internal Auditor),
• Information Systems Security (INFOSEC) Professional,
• GAWN (GIAC Auditing Wireless Networks Certified Professional),
• CCNA (Cisco Certified Network Associate),
• Cisco Firewall Specialist,
• Cisco IDS Specialist,
• Cisco VPN Specialist,
• PRINCE2 Foundation,
• ITIL Foundation (IT Library Infrastructure).
Michał zdał egzamin pisemny na ścieżce certyfikacyjnej CCIE Security (Cisco Certified Internetworking Expert – Security).

Anna Jaworska
Citi Handlowy
Prawnik, ukończyła studia podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zainteresowania związane z cyberbezpieczeństwem rozwija jako doktorantka uczestnicząc w Prawniczym Seminarium Doktorskim na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w branży ubezpieczeniowej pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z sektorem finansowym związana od początku 2014r. Działa aktywnie w Grupie Roboczej ds. Bezpieczeństwa Informacji przy Związku Banków Polskich oraz uczestniczy w spotkaniach Konfederacji Lewiatan.
Za organizowaną w miejscu pracy tygodniową akcję dot. cyberbezpieczeństwa otrzymała, podczas IX Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT SEMAFOR, wyróżnienie w konkursie Security Excellence przyznawane przez ISAA, ISACA oraz redakcję Computerworld.
Przemysław Koch
PKO Bank Polski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych w Departamencie Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Z branżą finansową związany od 15-tu lat. Karierę rozpoczął w Accenture, gdzie odpowiadał za wdrożenie w PKO Banku Polskim poszczególnych modułów centralnego systemu bankowego. W latach 2006 – 2011 związany z belgijską Grupą Kapitałową KBC: Kredyt Bankiem oraz towarzystwami ubezpieczeń TUiR Warta i TUnŻ Warta. Nadzorował m.in.: projekt reorganizacji jednostek grupy w Polsce, stworzenie struktur Work Preparation i Enterprise Architecture a także program optymalizacji systemów backendowych Kredyt Banku oraz wdrożenie organizacji zorientowanej na usługi (SOA oriented organization).
Od 2011 roku pracuje w PKO Banku Polskim. Pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych czuwa nad utrzymaniem i rozwojem rozwiązań IT w obszarach: systemu centralnego, rozliczeń, treasury, ryzyka, bezpieczeństwa oraz trade finance.
Odpowiadał m.in. za wdrożenie rozwiązań IT oraz konwersję danych w strumieniach rozliczeń, ryzyka, treasury w projekcie akwizycji banku Nordea, implementację i obsługę wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, implementację centralnego huba płatniczego, jak również centralizację procesów backoffice skarbu.
Wspierał wdrożenie rozwiązania do obsługi świadczeń ZUS.
Nadzorował również wprowadzenie m.in.: silnika scoringowo-ratingowego do obsługi procesów kredytowych dla klienta instytucjonalnego, predykcyjnego systemu do obsługi wychodzących kampanii telefonicznych Call Center oraz centralnej platformy do obsługi procesów RW.
Jego doświadczenie i kompetencje wpłynęły na pomyślność uruchomienia w PKO Banku Polskim m.in.: bankowości mobilnej IKO, silnika do kalkulacji parametrów ryzyka zgodnych z metodą wewnętrznych ratingów IRB, systemu Murex do obsługi transakcji opcyjnych, centralnego rozwiązania do obsługi produktów Cash Management, systemu do prowadzenia rachunków Loro wraz z funkcjonalnością ICM, wdrożenie nowego systemu autodealigowego IPKO Dealer, a także systemu do wykrywania nadużyć oraz ich obsługi (EFM – Enterprise Fraud Management).
Andrzej Zduńczyk
Biuro Informacji Kredytowej
Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją przygodę z bankowością rozpoczął w roku 1999 w banku PKO BP. Od czerwca 2003 r. związany z duńskim bankiem Nykredit Realkredit A/S, gdzie zajmował stanowiska eksperckie związane z obszarem oceny ryzyka kredytów hipotecznych. Pracę z Biurze Informacji Kredytowej S.A. rozpoczął w grudniu 2008 r. w obszarze produktów dedykowanych sektorowi bankowemu. Od października 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Produktów Bankowych BIK i jest odpowiedzialny m.in. za biznesowe utrzymanie i rozwój oferty produktowej BIK kierowanej do banków.

SPONSORZY
 
   

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
   
   
   
   FUNDATORZY NAGRÓD
  
  
  

PATRONI MEDIALNI
 
                                                       
                               

ORGANIZATOR