Partnerzy

OneTrust

OneTrust jest wiodącym oprogramowaniem zarządzającym prywatnością, które jest używane przez ponad 2,000 firm na całym świecie. Pomaga w dostosowaniu się do przepisów dotyczących prywatności danych w różnych jurysdykcjach, w tym RODO.
Wszechstronna i zintegrowana platforma, oparta na badaniach dotyczących prywatności danych, zawiera ocenę gotowości, ocenę wpływu ochrony danych (PIA/DPIA), inwentaryzację i mapowanie danych oraz skanowanie i zgodność plików cookie. Ponadto możliwa jest weryfikacja i ewidencja zgód na przetwarzanie informacji oraz zgłaszanie incydentów i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do dostawców.
OneTrust ma swoją siedzibę w Londynie, UK i Atlancie, GA z globalnym zespołem ekspertów z dziedziny prywatności i technologii, posiadających certyfikaty CIPP.

Ivanti

Ivanti (wcześniej LANDESK) istnieje na rynku od 1985 roku. Przez 12 lat właścicielem LANDESK był Intel co zaowocowało wspieraniem wszystkich liczących się platform. Firma ma siedzibę w Salt Lake City, USA. Posiada ok 2000 pracowników w 36 krajach. Obsługuje ponad 48 milionów komputerów. Firma Ivanti ma na świecie ponad 1500 partnerów i w okresie 2012 – 2017 dokonała 10 akwizycji w obszarach wzmacniających główne kierunki rozwoju. Ivanti 3 lata temu uruchomiło w Warszawie Centrum Wsparcia dla całego regionu EMEA ze 150 pracownikami.
Ivanti oferuje swoim klientom rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą IT, bezpieczeństwa infrastruktury IT ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń końcowych, zarządzania usługami IT (ITSM), zarzadzania assetami (ITAM), zarzadzania licencjami (SAM) i zarzadzania tożsamością.
Misją Ivanti jest wdrażanie podejścia Unified IT, które to w efekcie końcowym stanowi zoptymalizowane środowisko IT z doskonale zintegrowanymi systemami o dużym stopniu automatyzacji procesów, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa.

GRC Solutions

GRC Solutions to zespół dynamicznie rozwijających się ekspertów świadczących usługi doradcze z zakresu poprawy bezpieczeństwa systemów ERP poprzez implementację dedykowanych mechanizmów kontrolnych wspomaganych rozwiązaniami z rodziny GRC (Governance, Risk and Compliance) tj. RSA Archer®,SAP® GRC i smartGRC. Doświadczenie zdobyte podczas współpracy z międzynarodowymi firmami doradczymi pozwoliło nam na wypracowanie najlepszych praktyk dla przeprowadzania projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa operacji biznesowych realizowanych w systemie ERP. Naszym wielkim atutem jest nieustanna dbałość o jakość i wysoki standard naszej pracy, która stale jest doceniana zarówno przez naszych klientów, a także przez partnerów biznesowych.
Na bazie zdobytej wiedzy merytorycznej i międzynarodowym doświadczeniu projektowym konsultantów GRC Solutions opracowana została aplikacja smartGRC, która stanowi innowacyjną odpowiedź na pogłębiający się nacisk na bezpieczeństwo i kontrolę uprawnień w systemie ERP oraz rosnące oczekiwania audytowe w tym zakresie. Narzędzie, dzięki rozbudowanym możliwościom analitycznym i raportowym dostarcza wiedzy potrzebnej do uwolnienia uprawnień w ERP od nadmiarowych uprawnień i ryzyk z tym związanych oraz pomaga łatwo przejść każdy audyt uprawnień. W chwili obecnej z aplikacji smartGRC korzysta kilkanaście międzynarodowych firm o bardzo skomplikowanych i rozbudowanym środowisku IT. Celem smartGRC jest automatyzacja procesów związanych z przydzielaniem, kontrolą, analizą uprawnień oraz przechowywanie dokumentacji z tym związanej, co znacząco wpływa na efektywność i zmniejszenie nakładów związanych z tymi procesami.

Rams Data Sp z o.o.

Rams Data Sp z o.o. jest dostawcą systemów teleinformatycznych i licencji oprogramowania. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb rzeszy klientów wymagających doradztwa oraz pomocy w doborze najwłaściwszego oprogramowania, aplikacji czy komponentu integracyjnego. Nasza oferta obejmuje swoim zakresem rozwiązania z obszaru:
– Infrastruktura sieciowa
– Bezpieczeństwo łącz i sieci
– Bezpieczeństwo aplikacji i danych
– Systemy telekomunikacyjne
Wraz z dostawą systemów i licencji zapewniamy usługi wdrożeniowe oraz wsparcie techniczne. Świadczymy pierwszą i drugą linię wsparcia dla rozwiązań bardziej zaawansowanych lub kluczowych w kontekście pełnienia swojej roli w infrastrukturze klienta.
Oferujemy produkty bezpieczeństwa renomowanych producentów. Najważniejszym elementem portfolio są rozwiązania bezpieczeństwa Metadefender Core producenta OPSWAT Inc. z USA. Rams Data Sp z o.o. jest autoryzowanym partnerem (dystrybutorem) OPSWAT w Polsce od 2016 roku.
Zagrożenia cybernetyczne mają wpływ zarówno na firmy, organizacje, instytucje jak i konsumentów. Rozwiązania OPSWAT pomagają chronić krytyczne operacje businessowe oraz zabezpieczają sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi i utratą danych. Umożliwiają kontrolę przepływu danych do i z bezpiecznych sieci. Metadefender Core chroni przed ryzykiem przedostania się malware do wewnątrz poprzez konfigurację szczegółowych filtrów kontroli, blokowania i „sterylizacji” danych cyfrowych. Do tego celu wykorzystywane są 4 podstawowe technologie: MULTISCANNINIG (za pomocą nawet 30+ silników antywirusowych), DATA SANITIZATION, VULNERABILITY ASSESSMENT i DLP. Wiele organizacji na całym świecie wykorzystuje rozwiązania OPSWAT. Największe zastosowanie jest w sektorze finansowym i energetycznym, agencjach rządowych i bezpieczeństwa, administracji i korporacjach handlowych. Wszędzie tam gdzie jest wymagany najwyższy poziom bezpieczeństwa!