Damian Klimas

Damian Klimas

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Associate w kancelarii prawnej Szostek_Bar i Partnerzy, asystent w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach pracy zawodowej zajmuje się w szczególności udziałem w projektach z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze finansowym oraz prawa własności intelektualnej we współpracy z PwC Legal. W ramach pracy dydaktyczno-naukowej prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych. Jest także zaangażowany w międzynarodowe badania naukowe dotyczące europejskiej reformy ochrony danych osobowych oraz informatyzacji transgranicznych postępowań cywilnych. Prelegent na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, autor publikacji naukowych z zakresu prawa mediów elektronicznych oraz ochrony danych osobowych.