Jakub Ruiz

Jakub Ruiz

Bird&Bird

Jakub Ruiz, LL.M. – adwokat, Counsel w praktyce commercial warszawskiego biura kancelarii Bird & Bird. Jest ekspertem w dziedzinie IT, rozwiązywania sporów oraz commercial, cenionym przez klientów za zaangażowanie w prowadzenie spraw. Pracował przy kilkudziesięciu projektach IT, w tym przy największych wdrożeniach informatycznych w Polsce, między innymi: przy największych projektach wdrożenia centralnych systemów bankowych, przy projektach dotyczących nabycia usług na ogólnopolski transfer danych za pośrednictwem sieci rozległej (WAN) wraz z towarzyszącymi SLA dla ponad 1000 węzłów sieci, projektach nabycia systemów ERP, CRM i innych systemów bazodanowych, audytach polityk IT governance w największych przedsiębiorstwach w Polsce oraz rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na każdym z etapów realizacji projektów informatycznych. Kuba Ruiz opracowywał i skutecznie negocjował wszelkiego rodzaju kontrakty i umowy, włączając umowy dostawy dóbr lub usług, kontrakty dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, umowy agencyjne, umowy dystrybucji, franchisingowe, umowy licencji, wdrożeniowe i serwisowe, outsourcingowe, sponsoringowe i leasingowe. Jego specjalizacja obejmuje również szeroko rozumiane rozwiązywanie sporów, w tym sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, arbitraży, rozmów polubownych oraz mediacji. Kuba Ruiz wyróżnia się szczególnym doświadczeniem w sporach technologicznych, w tym w sporach budowlanych, infrastrukturalnych (rynek energetyczny, przemysł ciężki) oraz IT. Jest ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej.