Jacek Błachut

Jacek Błachut

Kancelaria SPCG

Jacek Błachut, adwokat, Senior Associate w kancelarii prawnej SPCG. Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych, prawie karnym gospodarczym, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie konkurencji. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie doradztwa prawnego, jak i w pełnieniu roli pełnomocnika i obrońcy w postępowaniach karnych, cywilnych, sądowoadministracyjnych oraz administracyjnych, w tym w licznych postępowaniach z udziałem państwowych organów regulacyjnych.