Tadeusz Kifner

Tadeusz Kifner

Alior Bank

W branży finansowej od lat 90. na wielu stanowiskach związanych z: rozwojem oprogramowania, architekturą rozwiązań, audytem systemów informatycznych i ładem korporacyjnym (ang. IT Governance). Uczestniczył w projektach dla administracji publicznej i samorządowej związanych z rozwojem oprogramowania i wdrożeniem nowych usług oraz weryfikował stan wdrożenia usług informatycznych. Posiada doświadczenie jako niezależny doradca w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania organizacjami IT. Był mentorem programów akceleracyjnych i fintech Alior Banku. Obecnie zarządza zespołem architektów IT w Alior Banku.
Prezes Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) oraz rzeczoznawca PTI. Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów MBA walidowanych przez RSM Erasmus University. Posiada szereg certyfikatów branżowych takich jak: TOGAF 9/8, Prince2, CISA, CGEIT, Audytor ISO27001, ITIL Expert v3/Service Manager v2, Green Belt, Scrum/Agile.