Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Zmieniający się świat bankowych aplikacji mobilnych – case study: aplikacja IKO PKO Banku Polskiego
PKO Bank Polski
Prelegent: Justyna Piątek
Opis prelekcji:
Ewolucja aplikacji mobilnej IKO – dlaczego powstała nowa wersja aplikacji? Co zmieniło się w świecie płatności mobilnych od momentu powstania IKO? Czy m-banking wciąż jest tylko uzupełnieniem e-bankingu?

10:00-10:30
Przyszłość bankowości internetowej – RWD czy aplikacje natywne w perspektywie międzynarodowej
Raiffeisen Polbank
Prelegent: Przemysław Ćwikła
Opis prelekcji:
Możliwość tworzenia stron w technologii RWD pozwala korzystać z Bankowości Internetowej bez konieczności instalacji aplikacji mobilnych w bardzo przyjazny sposób. Czy w związku z tym warto utrzymywać aplikacje mobilne? Jak zachowują się klienci, z czego wolą korzystać?

10:30-11:00
Bezpieczne dane firmowe na urządzeniach mobilnych w świetle rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego
Greeneris sp. z o.o.
Prelegent: Piotr Staś
Opis prelekcji:
Sesja poświęcona będzie aspektom zarządzania danymi firmowymi przekazywanymi m.in. za pomocą poczty elektronicznej z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa w kontekście rekomendacji D opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dodatkowo zaprezentowane zostaną mechanizmy jak w bezpieczny sposób zarządzać aplikacjami oraz wymianą dokumentów na urządzeniach mobilnych. Zademonstrowane zostaną możliwości oraz dobre praktyki zabezpieczenia danych na smartfonach oraz tabletach wykorzystywanych przez pracowników banków.

11:00-11:05
Panel Wystawców11:05-11:20
PRZERWA

11:20-11:50
Bezpieczeństwo danych firmowych w świecie Cyber Crime
ING Bank Śląski S.A.
Prelegent: Grzegorz Długajczyk
Opis prelekcji:
Prelekcja zwróci uwagę na obecne zagrożenia, jakie mogą występować pomiędzy siecią publiczną a zasobami wewnątrz organizacji, gdzie udostępniane są usługi, aplikacje lub występuje integracja z systemami ICT podmiotów trzecich.
Omówione w prezentacji zagrożenia zostaną uzupełnione przykładami wskazującymi na podejście do modelu zabezpieczeń technicznych organizacji, stosownie do apetytu na ryzyko i przeciwdziałania ryzyku z obszaru poufności, integralności i dostępności, jak również szeroko rozumianego Cyber Crime.

11:50-12:20
Analityka w oparciu o dane zewnętrzne
mBank S.A.
Prelegent: Kamil Żbikowski
Opis prelekcji:
W prezentacji poruszone zostaną zagadnienia wykorzystywania danych zewnętrznych na potrzeby analiz kredytowych oraz marketingowych prowadzonych w bankach. Domniemanie o ich wyższości, lansowane ostatnimi czasy w ramach nurtu związanego z Big Data, zostanie poddane krytycznej analizie. Ponadto omówione zostaną zagadnienia analityki data-driven w aspekcie systematycznego wzrostu wolumenów danych oraz otoczenia prawno-regulacyjnego. Prezentacja zostanie zakończona przykładową wizualizacją danych zrealizowaną w mBanku.

12:20-12:50
Cyberprzestępczość, a zarządzanie ryzykiem operacyjnym Banku
Bank Gospodarstwa Krajowego
Prelegent: Piotr Puczyński
Opis prelekcji:
Przy powszechnym problemie braku świadomości zagrożeń dla aplikacji – zarówno na poziomie kadry zarządzającej, jak również programistów – bezpieczeństwo aplikacji stanowi dziś jedno z największych wyzwań i źródeł zagrożeń.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń zespołu EY Advanced Security Center z analizy bezpieczeństwa kilkuset aplikacji, omówione zostaną najistotniejsze zagrożenia dla aplikacji internetowych oraz mobilnych, jak również sposoby skutecznego przeciwdziałania im.

12:50-13:05
PRZERWA

13:05-13:35
Bezpieczeństwo aplikacji – źródłem istotnego ryzyka dla transakcji finansowych
Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp.k.
Prelegent: Michał Kurek
Opis prelekcji:
Przy powszechnym problemie braku świadomości zagrożeń dla aplikacji – zarówno na poziomie kadry zarządzającej, jak również programistów – bezpieczeństwo aplikacji stanowi dziś jedno z największych wyzwań i źródeł zagrożeń.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń zespołu EY Advanced Security Center z analizy bezpieczeństwa kilkuset aplikacji, omówione zostaną najistotniejsze zagrożenia dla aplikacji internetowych oraz mobilnych, jak również sposoby skutecznego przeciwdziałania im.

13:35-14:05
Odpowiedzialność banku za zapewnienie cyberbezpieczeństwa
Bird & Bird
Prelegent: Sławomir Szepietowski
Prelegent: Arkadiusz Matusiak
Opis prelekcji:
Rekomendacje KNF dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej, zarządzania ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwa transakcji wykonywanych w internecie to nie tylko „soft law” określające standardy dla rynku bankowego w tym zakresie. To także miernik staranności banku i jego organów statutowych w świetle przepisów o odpowiedzialności cywilnej i karnej. Przedmiotem wykładu będą regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa i przestępstw komputerowych oraz wskazanie jak stosowanie zaleceń (rekomendacji) regulatora może wpływać na ograniczenie odpowiedzialność banku i jego władz z tego tytułu.

14:05
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH

SPONSORZY
 
   

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
   
   
   
   
   

   

FUNDATORZY NAGRÓD
  
  


PATRONI MEDIALNI
 
                                                       

ORGANIZATOR