Już wkrótce...

PRELEGENCI


Michał Kurek
Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp.k.
Michał Kurek pracuje na stanowisku Dyrektora w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym w firmie EY. Kieruje zespołem Advanced Security Center stanowiącym centrum kompetencji w zakresie usług związanych z technicznym bezpieczeństwem systemów informatycznych w regionie Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Posiada bogate, czternastoletnie doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz testów penetracyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji.
Michał jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów równoległych na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako programista sieciowy w firmie Alcatel oraz wdrażając rozwiązania internetowe w Banku Handlowym. Pracę w warszawskim biurze firmy Ernst & Young rozpoczął w 2002 roku. Michał jest aktywnym członkiem ISSA, ISACA oraz OWASP (członek zarządu polskiego oddziału), jak również mentorem SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych.
Michał zdobył następujące certyfikaty:
• CISM (Certified Information Security Manager),
• CISSP (Certified Information Systems Security Professional),
• CISA (Certified Information Systems Auditor),
• LPT (Licensed Penetration Tester),
• CEH (Certified Ethical Hacker),
• GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester),
• CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control),
• CCSP (Cisco Certified Security Professional),
• CCSA (Check Point Security Administrator),
• GSSP-JAVA (GIAC Secure Software Programmer – JAVA)
• ECSA (Certified Security Analyst),
• PMP (Project Management Professional),
• CIA (Certified Internal Auditor),
• Information Systems Security (INFOSEC) Professional,
• GAWN (GIAC Auditing Wireless Networks Certified Professional),
• CCNA (Cisco Certified Network Associate),
• Cisco Firewall Specialist,
• Cisco IDS Specialist,
• Cisco VPN Specialist,
• PRINCE2 Foundation,
• ITIL Foundation (IT Library Infrastructure).
Michał zdał egzamin pisemny na ścieżce certyfikacyjnej CCIE Security (Cisco Certified Internetworking Expert – Security).

Sławomir Szepietowski
Bird & Bird
Jest ekspertem w zakresie bankowości i finansów cenionym za biznesowe podejście, elastyczność i zorientowanie na potrzeby klienta.
Kieruje praktyką bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird.
Od 1998 roku pracuje w instytucjach bankowych oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym banków, spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych, w zakresie pełnej oferty biznesowej, corporate governance, jak i wymogów regulacyjnych.
Pracuje przy transakcjach na rynku finansowym, w tym dotyczących finansowania kredytem, emisji papierów dłużnych, instrumentów pochodnych oraz rynku private equity.
Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych instytucji finansowych w procesie wchodzenia na polski rynek (działalność transgraniczna, tworzenie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, otwieranie nowych linii biznesowych).
Jest doświadczonym koordynatorem prac zespołów prawników obsługujących określone linie biznesowe i projekty.
● Nagrodzony przez Związek Banków Polskich za wkład w rozwijanie praktyki bankowej w Polsce.
● Ekspert prawny Krajowej Izby Gospodarczej.
Regularnie występuje jako prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących bankowości i sektora finansowego.
Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Arkadiusz Matusiak
Bird & Bird
Jest ekspertem prawa karnego i postępowania karnego.
Senior Associate, szef praktyki Przestępczość gospodarcza w polskim biurze Bird & Bird
Arkadiusz Matusiak specjalizuje się w sprawach karnych. Jest adwokatem z szesnastoletnim doświadczeniem zawodowym.
Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w strukturach prokuratury państwowej. Był m.in. Prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Wydziale ds. walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Prowadził i nadzorował najpoważniejsze śledztwa w Polsce, prowadzone przez Policję, CBŚ, ABW i CBA.
Brał udział w największych sprawach karnych ostatnich lat, w tym w sprawie dotyczącej niegospodarności oraz przywłaszczenia mienia w kwocie nie mniejszej niż 260 milionów złotych, wyłudzenia podatku VAT w kwocie 100 mln zł oraz w sprawach przeciwko najbardziej brutalnym zorganizowanym grupom przestępczym w Polsce.
Jego doświadczenie obejmuje udział w kilku tysiącach procesów sądowych, w których reprezentował klientów zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych, w tym po stronie pokrzywdzonych i oskarżonych. Ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu procesach korupcyjnych w tym przeciwko funkcjonariuszom Policji i wojska, w sprawach dotyczących korupcji urzędników państwowych w tym MON i MOŚ (korupcja przy udzielaniu koncesji na gaz łupkowy w Polsce, korupcja przy budowie dróg i węzłów komunikacyjnych w Warszawie).
Przed podjęciem służby w prokuraturze był funkcjonariuszem inspekcji celnej, gdzie współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a obecnie jest ekspertem OLAF.
Doradza międzynarodowym korporacjom działającym w Polsce w zakresie tworzenia i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz prowadził szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje korporacje w postępowaniach karnych dotyczących nieuczciwych praktyk na szczeblach zarządu i kadry kierowniczej.
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, organów ochrony prawnej oraz dostępu do informacji publicznej. Asystent na Uczelni Łazarskiego w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego oraz wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uczelni Łazarskiego.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu zwalczania zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Przemysław Ćwikła
Raiffeisen Polbank
Szerokie kompetencje z zakresu e-commerce oraz e-marketing zdobyte w firmach sektora finansowego umożliwiły mu stworzenie od nowa strategii sprzedaży i komunikacji dla Raiffeisen Polbank. Rozwija i unowocześnia procesy sprzedaży oraz obsługi klienta w Internecie.
Od 9 lat związany z branżą finansową, od 8 lat specjalizuje się w zagadnieniach biznesu e-commerce i bankowości on-line. W Allianz, Grupie Ubezpieczeniowej Europa, Getin Bank, MultiBank odpowiadał m.in. za funkcjonowanie w zdalnych kanałach dystrybucji oraz strategię cross-sellu i up-sellu, ścieżek kontaktu, mechanizmów sprzedażowych oraz odmiejscowionych procesów zakupowych. Nadzorował rozwój serwisów internetowych, self-service’owych oraz proces komunikacji z klientem.
Pasjonat nowych technologii i ich efektywnego wykorzystania w biznesie. Interesuje się siatkówką i kibicuje Polskiej Reprezentacji Siatkówki.

Justyna Piątek
PKO Bank Polski
Absolwentka ekonomii; od blisko 15 lat związana z branżą finansową. Lider projektów z obszaru bankowości internetowej i mobilnej. Aktualnie zajmuje stanowisko eksperta w Biurze Projektów Mobilnych i Internetowych w PKO Banku Polskim.
Prywatnie pasjonatka gadżetów elektronicznych, telefonów, technologii mobilnych i krzyżówek. Podróżuje po świecie w poszukiwaniu nowych smaków kawy.

Grzegorz Długajczyk
ING Bank Śląski S.A.
Grzegorz Długajczyk jest osobą z ponad 10-letnim praktycznym doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania i zarządzania bezpieczeństwem złożonych systemów ICT oraz ochrony informacji w dużych organizacjach. Grzegorz ukończył z wyróżnieniem Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej na kierunkach inżynierii oprogramowania oraz informatykę stosowaną. Jest również absolwentem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Brnie, gdzie ukończył Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe. Pracę zawodową rozpoczynał w jednostce administracji publicznej jako administrator sieci oraz programista, gdzie następnie tworzył i kierował operacyjnie jednostką IT. Dalsze doświadczenia i rozwój zawodowy nabywał kontynuując pracę w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w USA, odpowiadając za bezpieczeństwo danych. Prowadził również złożone projekty dla dużej instytucji finansowej w Polsce. Od 2010 roku pracuje w ING Bank, gdzie koordynuje działaniami związanymi z aspektami bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem. Grzegorz poza obszarem ryzyka specjalizuje się w tematyce CYBER SECURITY, potwierdzając to m.in. zdanymi egzaminami w domenie: CPEH – Certified Professional Ethical Hacker, CNFE – Certified Network Forensics Examiner, CVA – Certified Vulnerability Assessor, CSLO – Certified Security Leadership Officer, którego certyfikacja jest akredytowana przez National Security Agency (CNSSI-4014) oraz CISSO – Certified Information Systems Security Officer z akredytacją NSA (NSTISSI-4011, CNSSI – 4012).

Piotr Staś
Greeneris sp. z o.o.
Związany z branżą informatyczną od ponad 8 lat. Ostatnie 5 lata intensywnie zgłębiał wiedzę oraz zdobywał doświadczenie w obszarze związanym z bezpieczeństwem urządzeń mobilnych, bezpieczeństwem aplikacji oraz danych przechowywanych na urządzeniach mobilnych w największych projektach na terenie Polski. Obecnie w firmie Greeneris odpowiedzialny za realizację projektów związanych z technologiami mobilnymi i wirtualizacją aplikacji, w ramach których adresowane są zagadnienia zarządzania oraz ochrony danych na urządzeniach firmowych takich jak smartfony czy tablety. Posiada szeroką widzę oraz doświadczenie z rozwiązań firmy Microsoft oraz Vmware z obszaru End- User- Computing.
Absolwent dwóch kierunków Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki: kierunku Teleinformatyka i kierunku Telekomunikacja.

Kamil Żbikowski
mBank S.A.
Obecnie Senior IT Manager będący liderem zespołu data science w mBanku. W przeszłości Software Architect współtworzący algorytmiczny fundusz inwestycyjny wykorzystujący metody sztucznej inteligencji oraz data mining. IT Manger w Turbine Analytics, firmie specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań wspierających zarządzanie funduszami oraz ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Współtwórca oraz CTO Bazaar Blockchain Technoglogies Ltd., firmy zajmującej się dostarczaniem w zautomatyzowany sposób płynności dla giełd Bitcoin.
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka. Równolegle ukończył studia na kierunku Finanse i Rachunkowość SGH. W ramach swoich publikacji posiada pozycje w najlepszych światowych journalach z zakresu sztucznej inteligencji. Jest posiadaczem najwyższego certyfikatu Oracle – Oracle Certified Master, Java EE Enterprise Architect. Zwolennik i propagator Agile.

Piotr Puczyński
Bank Gospodarstwa Krajowego
Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Piotr Puczyński jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zastosowania matematyki. Ukończył również Advanced Management Program (AMP) na prestiżowej uczelni IESE Business School. Uczestniczył w wielu szkoleniach i seminariach z zakresu zarządzania organizacją IT.
W trakcie trwającej 25 lat kariery zawodowej, zajmował się głównie wprowadzaniem nowych rozwiązań, zmian i innowacji w dużych instytucjach sektora finansowego.
W latach 1989-2004 zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym (Bank Millenium, Bank BWE, Bank NORD L/B), pełniąc funkcje CIO (zarządzającego działem informatyki) oraz CFO (dyrektora finansowego).
W tym okresie uczestniczył w projektach związanych z wprowadzaniem do polskiej bankowości nowoczesnych technologii.
W latach 2004-2009 był związany z Grupą PZU, gdzie przeprowadził projekt centralizacji obszaru IT.
W latach 2009-2013, jako niezależny konsultant oraz jako szef działu Sprzedaży Usług Microsoft Polska, współpracował m.in.: z Bankiem DNB w projekcie restrukturyzacji operacji finansowych na Litwie, z Bankiem BOŚ, Bankiem ING Bank Śląski i BRE Bankiem.
W latach 2013-2014 w Poczcie Polskiej pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za strategię i architekturę IT oraz za zarządzanie portfelem projektów.
W lutym 2015 roku został powołany na Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Nadzoruje obszar operacji bankowych, wsparcia w zakresie zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz w zakresie administrowania nieruchomościami oraz innymi składnikami mienia banku.

SPONSORZY
 
   

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
   
   
   
   
   

   

FUNDATORZY NAGRÓD
  
  


PATRONI MEDIALNI
 
                                                       

ORGANIZATOR