O KONFERENCJI

WYZWANIA IT W BANKOWOŚCI

Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze bankowym jest złożonym wyzwaniem, wymagającym dogłębnej analizy wielu elementów. M.in. sposobu zabezpieczeń czynności bankowych, identyfikacji wektora zagrożeń, przeglądu podejmowanych inicjatyw bezpieczeństwa, jak również koncepcji, trendów i technologii, które zostały wprowadzone w celu rozwiązania konkretnych problemów. Te aspekty będą głównym przedmiotem dyskusji podczas wydarzenia. Ponadto zostaną omówione najnowsze trendy rozwiązań oraz technologii dla sektora bankowego, jak również aspekty prawne oraz ich nowelizacje w standardach europejskich.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

AGENDA

CAŁA PRAWDA O WYZWANIACH IT W BANKOWOŚCI

09:25 -9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30-10:00

Wyzwania z zakresu cyberbezpieczeństwa przy migracji do chmury

10:00-10:20

PSD2 and business opportunities

High-level perspective of implementation of PSD2 in the Czech Republic. Best practices for mobile security and identity federation concepts to optimize costs of change and enable new businesses.

10:20-10:50

Cybernetyczny wymiar bezpieczeństwa banku

Cyberprzestępcy rozwijają nowe metody przeprowadzania ataków, ale wciąż najchętniej celują w ludzkie podatności, przez co czynnik ludzki stanowi najsłabsze ogniwo każdego systemu bezpieczeństwa. Z tego powodu świadomość wzajemnych relacji międzysystemowych w cyberprzestrzeni – zarówno w wymiarze technicznym, jak i ludzkim – pozwala nie tylko zrozumieć kontekst, w którym operuje dana instytucja, lecz także przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe będące następstwem incydentów w obszarze bezpieczeństwa. Zasada ta dotyczy w szczególności banków, które swoją przewagę rynkową budują na zaufaniu. Prelekcja stanowi próbę ujęcia problematyki bezpieczeństwa banku w wymiarze cybernetycznym.

10:50-11:00

Przerwa

11:00-11:30

Andrzej Kierat
Andrzej Kierat

Expert Bezpieczeństwa IT

Bezpieczeństwo technologii Blockchain

Blockchain to technologia, która większości kojarzy się z bitcoinem. Na bazie tego rozwiązania omówiono podstawowe pojęcia związane ze standardem. Blockchain to nie tylko świat kryptowalut, dlatego w wykładzie zaprezentowano również inne wdrożenia. Głównym celem prezentacji jest omówienie możliwości oraz ograniczeń związanych z wykorzystaniem technologii blockchain. Podobnie jak powstanie kryptowalut po kryzysie finansowym 2008, możliwe jest, że obecna sytuacja związana z pandemią Covid 19 zainspiruje do powstania nowych rozwiązań wykorzystujących technologię blockchain.

11:30-12:00

Bankowy atlas chmur - outsourcing w kontekście najnowszych wytycznych organów nadzoru

a. Regulacje chmurowe (nowy komunikat KNF vs. prawo bankowe, rekomendacje D, wytyczne EBA), okres przejściowy b. Nowości w outsourcingu chmurowym – kluczowe definicje (informacja prawnie chroniona, chmura, ujawnienie informacji), wymagania dla dostawcy (lokalizacja CPD, pod outsourcing), zawarcie i treść umowy c. Praktyczne konsekwencje dla sektora bankowego, ryzyko koncentracji

12:00-12:10

Przerwa

12:10-12:40

Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo świadczenia usług w bankowości

Wystąpienie będzie dotyczyło bezpieczeństwa świadczenia usług bankowych w kontekście nowoczesnych technologii. W szczególności poruszę kwestie nawiązywania relacji gospodarczej z klientem (tzw. on-boardingu) i możliwości wykorzystania na takie potrzeby rozwiązań technologicznych takich jak wideoweryfikacja, a także kwestie związane z bezpieczeństwem korzystania z bankowości elektronicznej i wykonywania transakcji płatniczych.

12:40-13:10

Jak Fintech zmienił bankowość? Przegląd innowacji w Polsce i na świecie

Jak fintech zmienił bankowość? W czasie pandemii zmienili się wszyscy, bo zmienić musieli. Fintechy w dużej mierze uzupełniły ofertę banków w zakresie tych produktów, które są ważne dla klientów, a które sprzedawane w tradycyjnej formie mogłyby być dla nich niepotrzebnym zagrożeniem. Jednocześnie same fintechy dostrzegły, że w okresie kryzysu liczą się silne fundamenty wsparte działającą infrastrukturą. Zaufanie do marki stało się walutą, której kurs w czasie pandemii znacznie się umocnił. W mojej prezentacji pokażę kilka przykładów współpracy banków z fintechami oraz możliwe kierunki rozwoju sektora finansowego w najbliższych latach.

13:10

Zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności projektowania i zarządzania bezpieczeństwem IT
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: hacking, audyt, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście skutecznej polityki bezpieczeństwa
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o innowacyjnych technologiach dla sektora bankowego
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkim, najważniejszymi aspektami informatyzacji bankowości?
Weź bezpłatny udział w konferencji i bądź na bieżąco!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 07.10.2020 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

Reprezentantów banków oraz parabanków, a w szczególności:

• Prezesów oraz Członków Zarządu banków

• CIO

• CTO

• CSO / CISO

• Ekspertów oraz oficerów bezpieczeństwa

• Specjalistów bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności

• Dyrektorów ds. e-bankowości

• Szefów transakcji internetowych

• Dyrektorów systemów bankowych

• Szefów działów IT

• Ekspertów ds. aplikacji bankowych

• Dyrektorów, kierowników i managerów ds. operacyjnych

OPINIE