O wydarzeniu

Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze bankowym jest złożonym wyzwaniem, wymagającym dogłębnej analizy wielu elementów. M.in. sposobu zabezpieczeń czynności bankowych, identyfikacji wektora zagrożeń, przeglądu podejmowanych inicjatyw bezpieczeństwa, jak również koncepcji, trendów i technologii, które zostały wprowadzone w celu rozwiązania konkretnych problemów. Te aspekty będą głównym przedmiotem dyskusji podczas wydarzenia. Ponadto  zostaną omówione najnowsze trendy rozwiązań oraz technologii dla sektora bankowego, jak również aspekty prawne oraz ich nowelizacje w standardach europejskich.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia:

Banking Technology
· przyszłość bankowości internetowej z perspektywy międzynarodowej
· rozwiązania wspierające zarządzanie gotówką
· bencassurance
· e-banking solutions vs. m-banking solutions
· innowacyjne formy oraz systemy płatności
· aplikacje mobilne w bankowości elektronicznej
· obsługa procedur bankowych – systemy CRM oraz DMS
· transakcje elektroniczne – kierunki rozwoju
· e-płatności – mobilne oraz kartowe
· cloud computing w bankowości

Banking Security 
· technologie biometryczne
· bezpieczeństwo transakcji elektronicznych – systemy anty-fraudowe
· skimming oraz phishing
· cyberataki
· bezpieczeństwo i ochrona danych – nowoczesne zabezpieczenia
· systemy identyfikacji tożsamości oraz zarządzania dostępem
· szyfrowanie danych
· paperless banking
· mobilny podpis elektroniczny
· bezpieczeństwo procesów, infrastruktury IT oraz sieci
· prawne aspekty bankowości elektronicznej
· audyty bezpieczeństwa

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy reprezentantów kadry wyższego i średniego szczebla z instytucji bankowych:
Prezesów oraz Członków Zarządów
• CIO
• CTO
• CSO / CISO
• Ekspertów oraz oficerów bezpieczeństwa
• Specjalistów bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności
• Dyrektorów ds. e-bankowości
• Szefów transakcji internetowych
• Dyrektorów systemów bankowych
• Szefów działów IT
• Ekspertów ds. aplikacji bankowych
• Dyrektorów, kierowników i managerów ds. operacyjnych