Partnerzy

OneTrust

OneTrust jest wiodącym oprogramowaniem zarządzającym prywatnością, które jest używane przez ponad 2,000 firm na całym świecie. Pomaga w dostosowaniu się do przepisów dotyczących prywatności danych w różnych jurysdykcjach, w tym RODO.
Wszechstronna i zintegrowana platforma, oparta na badaniach dotyczących prywatności danych, zawiera ocenę gotowości, ocenę wpływu ochrony danych (PIA/DPIA), inwentaryzację i mapowanie danych oraz skanowanie i zgodność plików cookie. Ponadto możliwa jest weryfikacja i ewidencja zgód na przetwarzanie informacji oraz zgłaszanie incydentów i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do dostawców.
OneTrust ma swoją siedzibę w Londynie, UK i Atlancie, GA z globalnym zespołem ekspertów z dziedziny prywatności i technologii, posiadających certyfikaty CIPP.