AML w świecie technologii finansowych

Mateusz Blocher

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

AML w świecie technologii finansowych

12:40-13:10 28-04-2022

Wystąpienie skupi się na dwóch wybranych punktach styku regulacji AML/CFT i technologii w świecie finansów. Pierwsze zagadnienie będzie dotyczyło ryzyka związanego z korzystaniem z globalnych programów do screeningu klientów oraz z rejestrów UBO. Drugim wątkiem będzie obszar onboardingu zdalnego w świetle regulacji i praktyk nadzorczych. Na końcu zasygnalizowane zostaną trendy w obszarze AML na gruncie pakietu EU Digital Finance Strategy 2020 i ich potencjalny wpływ na praktyki rynkowe.