Facial recognition – zastosowanie technologii rozpoznawania twarzy w sektorze bankowym. Szanse i zagrożenia z perspektywy prawnej

Agnieszka Mencel

Linklaters Warsaw

Facial recognition – zastosowanie technologii rozpoznawania twarzy w sektorze bankowym. Szanse i zagrożenia z perspektywy prawnej

14:10-14:40 25 marca 2020