Mateusz Blocher

Mateusz Blocher

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Starszy prawnik, Adwokat
Z kancelarią SK&S związany od 2009 roku. Specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług płatniczych i AML. Zajmuje się doradztwem dla banków i innych instytucji sektora finansowego w zakresie przede wszystkim regulacyjnym. Prowadził wiele procesów wdrożeniowych, w tym z zakresu PSD2, PAD, EMD2, CCD oraz AMLD 3, 4 oraz 5. Doradza w procesach zapewniania zgodności (compliance). Regularnie wspiera sektor bankowy w przygotowaniach do wdrażania różnych rozwiązań prawa europejskiego w obszarze regulacji rynku finansowego. Jest autorem ogólnopolskich publikacji naukowych dotyczących zmian regulacyjnych w bankowości. Doktor prawa cywilnego (Uniwersytet Warszawski).