Jan Ząbczyk

Jan Ząbczyk

FinTaxLegal

senior associate w kancelarii FinTaxLegal. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat kilkunastu konkursów i nagród prawniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym, finansowym i transakcyjnym. Od początku swojej kariery zawodowej związany z sektorem bankowym oraz sektorem FinTech. Specjalizuje się w zakresie prawa regulacji rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych oraz regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także prawa własności intelektualnej i nowych technologii oraz prawa cywilnego. Uczestniczył w szeregu postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przeprowadzał badania due diligence oraz doradzał przy transakcjach M&A z udziałem podmiotów rynku finansowego. Zajmuje się również doradztwem prawnym i biznesowym dla start-upów. Aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.