Marta Stanisławska

Marta Stanisławska

Bird&Bird

Marta Stanisławska jest ekspertem w zakresie regulacji sektora finansowego
Senior Associate w praktyce Finansowań i Regulacji Finansowych kancelarii Bird & Bird.
Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektora FinTech i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług.
Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. W szczególności doradza bankom
i innym podmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2. Doradza w projekcie PolishAPI.
Opiniuje nowe linie biznesowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Doradza nowym podmiotom rozpoczynającym swoją działalność na rynku finansowym w identyfikacji wymogów regulacyjnych oraz uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń.
Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu regulacji PSD2 i MiFID2.
Współautorka komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie oraz w kilku warszawskich kancelariach.
W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Pracuje w języku polskim i angielskim.