Michał Ćwiakowski

Michał Ćwiakowski

Gawroński & Partners

Michał Ćwiakowski jest adwokatem, Szefem Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych w kancelarii Gawroński & Partners. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych. Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, compliance, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych. Prowadził kompleksowe projekty wdrożeniowe i audyty powdrożeniowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, RODO, PSD 2 oraz cyberbezpieczeństwa. Aktywnie publikuje. Felietonista portalu fintek.pl, jest także współautorem „Przewodnika po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” (Wolters Kluwer 2018). Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.