Paweł Wawrzyniak

Paweł Wawrzyniak

Nordea

Ekspert, aktywny w branży IT od 2000 roku. Z Nordea Bank AB związany od 2008 roku, pierwotnie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. monitorowania infrastruktury, gdzie odpowiadał za utrzymanie i rozwój systemów monitoringu oraz wspomagających zarządzanie centrum przetwarzania danych. W latach 2010 – 2015 kierownik Zespołu Data Centre Services w Polsce. Obecnie zatrudniony na stanowisku starszego architekta IT, zajmuje się projektowaniem bezpiecznych rozwiązań w zakresie infrastruktury teleinformatycznej banku. Laureat II miejsca w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, nagrodzony za pracę magisterską pt. „Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako kluczowe zagrożenia dla bankowości cyfrowej”. Szczególnie interesuje się problematyką szerokorozumianego cyberbezpieczeństwa i cyberodporności w kontekście transformacji cyfrowej banków. Umiejętnie łączy kompetencje humanistyczne i techniczne, wykorzystując je w różnych obszarach IT. Miłośnik żeglarstwa, narciarstwa, japońskich sztuk walki i retrokomputerów.